Integritetspolicy

Vi respekterar integriteten hos varje person som registrerar sig på eller besöker webbplatsen för paidwings och/eller som använder de tjänster som vi tillhandahåller via webbplatsen för paidwings (”tjänsten från paidwings”), och vi är angelägna om att säkerställa en trygg upplevelse på nätet.


1 SYFTET MED DEN HÄR FÖRKLARINGEN

Den här förklaringen om skydd av personuppgifter beskriver vårt sätt att hantera alla slags personuppgifter som du möjligtvis ställer till vårt förfogande i samband med din användning av tjänsten från paidwings (eller uppgifter om dig som kan komma att samlas in). I den här förklaringen anges också de rättigheter som du har i samband med att dina personuppgifter behandlas av paidwings. Klicka här för mer information.


2 VEM VI ÄR OCH VAD VI GÖR

Tjänsten från paidwings drivs av Paidwings AG (”paidwings”). Det här företagets huvudsakliga verksamhet omfattar driften av en centraliserad plattform för ett nätverk av sidor för internetdejting, som gör det möjligt för användarna att skapa egna dejtingprofiler och att kontakta andra användare av plattformen eller andra plattformar som vi driver. Tänk på att en dejtingprofil som du skapar på sverige-bdsm.com är allmänt tillgänglig även för användarna av våra övriga plattformar. Klicka här för mer information.


3 HUR MAN KONTAKTAR OSS?

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss. För detta ändamål kan du när som helst kontakta operatören direkt, t.ex. via post, på den adress som anges i avtrycket. Dessutom är operatörens dataskyddsombud också tillgängligt för dig: Daniel Raimer, advokat, från advokatbyrån Daniel Raimer i Düsseldorf; kontaktuppgifterna till dataskyddsombudet finns i hans Imprint.Operatörens representant i EU är Ms i Düsseldorf, Tyskland. Representanten kan nås direkt via e-post och fungerar i EU utöver operatören som en kontaktpunkt för frågor som rör behandling av personuppgifter enligt GDPR. Observera att representanten och dennes e-postadress endast är tillgängliga för GDPR-relaterade frågor. Alla andra förfrågningar (t.ex. avbokningar, feedback om produkten etc.) kommer INTE att hanteras av vår representant; kontakta vår kundtjänst via support@datingcustomercare.com.


4 VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH HUR VI GÖR DET

Vi samlar in dina personuppgifter med det huvudsakliga syftet att möjliggöra en individuell upplevelse för dig och att kunna tillhandahålla tjänster och funktioner som med största sannolikhet tillgodoser dina behov. Av denna anledning kan dina personuppgifter samlas in på följande sätt:

→ Information som du lämnar frivilligt till oss. Klicka här för mer information.

→ Information som vi samlar in i samband med din användning av tjänsten från paidwings. Klicka här för mer information.


5 HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna driva tjänsten från paidwings på ett effektivt sätt och tillhandahålla dig bästa möjliga service. Vi kan i synnerhet använda dina personuppgifter för följande ändamål:

→ Tillhandahållande av tjänsten från paidwings. Klicka här för mer information.

→ Förvaltning av tjänsten. Klicka här för mer information.

→ Analys av användardata. Klicka här för mer information.

→ Intern lagring av uppgiftsposter och efterlevnad av lagstiftningen. Klicka här för mer information.

→ Tredje parts marknadsföring. Klicka här för mer information.

→ Överlämnande av uppgifter till personuppgiftsbiträden. Klicka här för mer information.

→ Överlämnande av uppgifter till professionella rådgivare och potentiella köpare. Klicka här för mer information.


6 HUR VI INHÄMTAR DITT SAMTYCKE

Om vår användning av dina personuppgifter kräver ditt samtycke, kan du ge oss ditt samtycke på något av följande sätt:

• Genom att följa de anvisningar som tillhandahålls när vi samlar in dina personuppgifter.

• Genom att skicka ett meddelande till paidwings via e-post eller med vanlig post till de kontaktuppgifter som anges i den här förklaringen om skydd av personuppgifter.


7 ANVÄNDNING AV KAKOR

Vänligen observera att tjänsten från paidwings kan använda vissa kakor, bildpunkter, pixeltaggar, loggfiler och andra tekniker. Läs vår riktlinje om kakor för att få reda på mer om de kakor som vi använder och hur dessa hanteras och tas bort.


8 LÄNKAR TILL TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJEPARTSLEVERANTÖRER

Tjänsten från paidwings kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och tjänster. Tänk på att den här förklaringen om skydd av personuppgifter inte är tillämplig när du använder en länk för att komma från paidwings till en annan webbplats, eller när du beställer en tjänst från en tredjepartsleverantör. Klicka här för mer information.


9 ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EES

För närvarande överför vi inte dina personuppgifter utanför EES.


10 HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det absolut är nödvändigt.

E-postadresser och personuppgifter som samlas in i samband med registrering för ett nyhetsbrev lagras tills samtycket till att motta nyhetsbrevet återkallas.

Avtalsrelevanta uppgifter lagras tills avtalet fullgjorts (inklusive betalning av alla obetalda fordringar).

Övriga uppgifter, som till exempel samlas in vid den avgiftsfria registreringen, raderas efter 60 dagars inaktivitet, såvida detta enligt lagstadgade föreskrifter inte måste hanteras på ett annat sätt.


11 DINA PERSONUPPGIFTERS SÄKERHET OCH KONFIDENTIALITET

Vi är angelägna om att bevara de personuppgifter som du lämnar till oss på ett säkert sätt, och vi vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk eller förändring. Klicka här för mer information.


12 ÅTKOMST TILL DINA UPPGIFTER OCH ANDRA RÄTTIGHETER SOM DU HAR

I samband med de personuppgifter om dig som vi lagrar, har du följande rättigheter:

• Din rätt till åtkomst. Klicka här för mer information.

• Din rätt till rättelse. Klicka här för mer information.

• Din rätt till radering. Klicka här för mer information.

• Din rätt till begränsning av behandlingen. Klicka här för mer information.

• Din rätt till dataportabilitet. Klicka här för mer information.

• Din rätt till invändning. Klicka här för mer information.

• Dina rättigheter i samband med automatiserade beslutsprocesser och profilering. Klicka här för mer information.

• Din rätt att återkalla ditt samtycke. Klicka här för mer information.

• Din rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Klicka här för mer information.


13 ÄNDRING AV DEN HÄR FÖRKLARINGEN OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi förbehåller oss rätten att då och då göra ändringar i den här förklaringen om skydd av personuppgifter. Klicka här för mer information.


Senast uppdaterat: april 2018